fredag 18. februar 2011

Om å opprette Blogg

Siste dagen på samlinga i februar på rektorskolen i Trondheim skulle alle studentene opprette en blogg. Målet er å utforske og utprøve blogging som tekstsjanger, og som kommunikasjonskanal i det offentlige rom. Blogg inngår som en av sjangermulighetene i Tekst 2 på rektorskolen. "Rektor i det offentlige rom" er det overordnede tema, og her kan en ta opp problemstillinger som måtte falle innenfor det profesjonelle feltet for skolelederen. Og det kan være mangt...

fredag 17. september 2010

skoleledelse

Og så er den nye boka gått i trykken.
"Kompetent skoleledelse" ble tittelen - hverken mer eller mindre: http://butikk.tapirforlag.no/no/node/1502.
I fjor redigerte vi boka: Skoleledelse Betingelser for læring og ledelse i skolen, som kom ut på samme forlag: http://butikk.tapirforlag.no/no/node/1242.