fredag 17. september 2010

skoleledelse

Og så er den nye boka gått i trykken.
"Kompetent skoleledelse" ble tittelen - hverken mer eller mindre: http://butikk.tapirforlag.no/no/node/1502.
I fjor redigerte vi boka: Skoleledelse Betingelser for læring og ledelse i skolen, som kom ut på samme forlag: http://butikk.tapirforlag.no/no/node/1242.