fredag 18. februar 2011

Om å opprette Blogg

Siste dagen på samlinga i februar på rektorskolen i Trondheim skulle alle studentene opprette en blogg. Målet er å utforske og utprøve blogging som tekstsjanger, og som kommunikasjonskanal i det offentlige rom. Blogg inngår som en av sjangermulighetene i Tekst 2 på rektorskolen. "Rektor i det offentlige rom" er det overordnede tema, og her kan en ta opp problemstillinger som måtte falle innenfor det profesjonelle feltet for skolelederen. Og det kan være mangt...